Onze missie: administratieve lasten
voor medische professionals
verlichten

Arts en IT-ondernemer nemen actie

Op 18 maart 2015 ontmoetten een arts en een IT-deskundige elkaar op een nationale conventie over IT in de gezondheidszorg in Utrecht. Ze werden aan elkaar voorgesteld door een wederzijds contact dat van beide heren wist dat ze hetzelfde probleem probeerden op te lossen: het gebrek aan interoperabiliteit in zorg-IT.

Jaarbeurs FuturelabOp dat moment was Marco Woesthuis, een arts die onlangs de farmaceutische industrie had verlaten, op zoek naar manieren om de resultaten van patiënten op een gepersonaliseerde en veilige manier te meten. eHealth-platforms die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in de digitale infrastructuur van ziekenhuizen en klinieken is de weg vooruit. Hij zag in dat innovaties de tijd van zorgverleners kunnen vrijmaken en de kwaliteit van leven voor patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren. In die tijd overwoog Marco een eHealth-bedrijf te starten om het eerste echt interoperabele eHealth-platform te creëren dat automatisch gegevens kon vastleggen en toevoegen aan het EHR-dossier van de patiënt.

Martijn Verhoeven had een soortgelijke visie, hoewel zijn achtergrond heel anders was dan die van zijn aanstaande zakenpartner. Martijn had onlangs zijn online reisbedrijf verkocht om zijn focus te kunnen verleggen naar projecten met meer maatschappelijke impact. Hij creëerde een Open API hub, genaamd Open HealthHub, om Lego-achtige digitale bouwstenen aan te bieden die verschillende gezondheidszorgsystemen en applicaties met elkaar kunnen verbinden. Omdat hij geen achtergrond had in de gezondheidszorg, was Martijn op zoek naar een zakenpartner die hem kon helpen de specifieke digitale uitdagingen van medische professionals grondig te begrijpen.

Van fysieke stappen naar figuurlijke stappen

Na elkaar voor het eerst ontmoet te hebben op het Zorg & ICT evenement, ontmoetten Martijn en Marco elkaar voor een tweede keer, maakten een wandeling in een lokaal bos, en spraken af om te beginnen met het opstellen van concepten van hun visie. Na drie lange wandelingen, en het lopen van meer dan 15.000 litteraire stappen, was het tijd om de eerste figuurlijke stappen te zetten op hun pad naar het realiseren van hun gedeelde visie.

Open HealthHub’s visie: het verlichten van de administratieve last voor medische professionals door:

  • Schaalbare en toekomstbestendige oplossingen: in onze visie, om een echt toekomstbestendig en interoperabel hub te creëren, moet het cloud-gebaseerd zijn, gebouwd zijn op internationale standaarden voor medische gegevens en open en goed gedocumenteerde API’s hebben.
  • Privacy-by-design: gegevens zijn eigendom van en uitsluitend toegankelijk voor de patiënt en de medische professional,
  • Hoogste veiligheidsnormen: end-to-end encryptie van gegevens, relevante certificering en implementatie van de hoogste veiligheidsnormen zijn enkele van de vele voorbeelden van Open HealthHub’s focus op gegevensbescherming en -integriteit,
  • Open ecosysteem: Niemand kan de wereld in zijn eentje veranderen. Om echt impact te hebben, moet Open HealthHub een actief en toegewijd lid zijn van het gezondheidszorg (IT) ecosysteem.
  • Transparant over eigendom van gegevens en abonnementskosten: Open HealthHub bezit geen patiëntengegevens en heeft er ook geen toegang toe. En er zou geen geld mogen worden verdiend aan de persoonlijke gegevens van mensen over gezondheidsgerelateerde zaken. Daarom hebben we ervoor gekozen om transparante abonnementen aan te bieden op basis van het aantal gebruikers (zowel medische professionals als patiënten) die onze hub gebruiken.

Zoals een goede gewoonte is bij het ontwerpen van diensten, bracht Marco een aantal dagen door met artsen in hun ziekenhuizen en klinieken. Hij was verbaasd over hoe weinig er veranderd was in de workflow van artsen sinds zijn tijd in de medische praktijk. Pennen waren ingeruild voor monitoren, maar de workflow was grotendeels hetzelfde gebleven. Veel van de door Marco geïnterviewde artsen waren (licht) gefrustreerd door de verhouding tussen het helpen van patiënten en de tijd die aan administratieve taken werd besteed. Velen voelden zich als robots die de velden van hun Electronic Health Records (EHR) vulden.

Praktische strubbelingen

Deze gesprekken waren voor Martijn ook een mooie gelegenheid om de systemen en processen te ervaren waardoor veel medische professionals zich belemmerd voelden om zo efficiënt zorg te verlenen aan patiënten als ze zouden willen. Martijn begon de duur van de poliklinische consulten te observeren en te meten om te zien hoeveel tijd er effectief werd besteed aan het verlenen van zorg aan de patiënt. Hij constateerde dat van de 8 minuten die een arts en patiënt tegenover elkaar zaten tijdens een kort consult, er 6 minuten werden besteed aan het uitwisselen van informatie die net zo goed ter voorbereiding van het consult uitgewisseld had kunnen worden.

Verschillende artsen en verpleegkundigen legden het probleem het beste bloot; veel intakeconsulten hebben dezelfde structuur en uitkomst: de arts stelt vooral algemene vragen die net zo goed voorafgaand aan het consult door een patiënt op een (digitaal) formulier hadden kunnen worden ingevuld, en patiënten voelen zich vaak teleurgesteld door het gebrek aan tijd die wordt besteed aan het bespreken van hun meest voorzichtige gezondheidsgerelateerde kwesties. Zo is de eerste Open HealthHub app tot stand gekomen. De Improve Mobile app, als applicatie op de Open HealthHub, werd in april 2016 gelanceerd. De Improve Mobile App was de eerste end-to-end versleutelde mobiele app voor PROMs (patient reported outcome measures) in Europa, met het RadboudUMC als launching customer.

Nuttige feedback

Onder de Improve Mobile App is in 2016 een hub gebouwd; Open healthHub. De hub werd een jaar na de lancering van de app gelanceerd en bood een suite voor medische professionals om hun eigen PROMs en voorlichtingsmateriaal te maken, een bibliotheek met op dat moment 100 gevalideerde PROMs, en een slimme planningsmodule.

Feedback van een ziekenhuis dat ons had geholpen bij het ontwikkelen en testen van de nieuwe hub leverde input voor het volgende aandachtspunt: interoperabiliteit. “De app bespaart ons tijd, maar het zou echt geweldig zijn als de gegevens automatisch konden worden toegevoegd aan het dossier van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de patiënt”, zei de arts. We waren het erover eens dat dit was wat de hub nodig had om echt interoperabel te worden. Martijn’s expertise in API’s en interoperabiliteit zou van onschatbare waarde blijken te zijn om dit te realiseren. Het was ook het begin van de eerste echte wereldtest die ons inzicht zou geven in hoe interoperabel het nieuwe hub zou zijn in de infrastructuur van een groot ziekenhuis.

Maximaal beveiligde en grotendeels ongestructureerde patiëntengegevens van het ene systeem (en gegevensformaat) naar het andere laten stromen, zou nooit een gemakkelijke opdracht worden. Gelukkig was de basis er al. Bij het doorbreken van vendor lock-in zijn twee ingrediënten van groot belang: werken met internationale standaarden voor medische gegevens zoals FHIR in plaats van een unieke gegevensstandaard voor je eigen toepassing te creëren, en open API’s. Deze combinatie vormt de basis voor echte interoperabiliteit, waardoor de gebruiker de oplossing veel gemakkelijker kan integreren dan met traditionele systemen, kan overstappen op alternatieve oplossingen en kan profiteren van een veel grotere gemeenschap van technische experts.